Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 8 
Item
Prodáno

Jaroslav Róna

Kompozice s modrými hranoly

olej na plátně
2020
signováno
130 x 95 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Kladívková cena:
600 000 Kč
Technicky suverénně vystavěná práce je kvalitní ukázkou malířské tvorby přední osobnosti současné české umělecké scény Jaroslava Róny. Tento vyhledávaný umělec proslul jako skvělý sochař, který mimo jiné vedl v letech 2005–2012 ateliér sochařství na pražské Akademii. Dílo v typickém hutném rukopise tak můžeme chápat také jako propojení dvou pro autora zcela zásadních výtvarných disciplín, tedy malby a sochy, v dokonalou syntézu. Plátno se stává prostorem pro tvarové studie, pro experimentování s hmotou, barvou, a pro hledání nových originálních východisek. Kompozice s modrými hranoly září tvůrčí svobodou, a ačkoliv se jedná o abstraktně pojatý obraz, volnými asociacemi nás může zavést do světa biologického mikrokosmu či elementárních fyzikálních částic. Práce pochází přímo z umělcova ateliéru. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.