Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 6 
Item
Prodáno

Ivan Pinkava

Pro Jana Svobodu

D-Print na Museo Portfolio Photorag Paper
2017
signováno
32 x 42 cm
Odhad: 60 000 Kč - 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Dosažená cena:
42 000 Kč
Poutavý snímek jedné z nejvýraznějších osobností současné české, ale i světové fotografie Ivana Pinkavy reflektuje autorův svébytný vizuální projev v celé jeho síle a jedinečnosti. Umělec prostřednictvím svých děl mluví o neúprosnosti plynutí času, o nejistotě či pomíjivosti. Snímek Pro Jana Svobodu navíc komentuje autorův vztah k tomuto významnému představiteli českého výtvarného umění, který se ve svých snímcích pokusil redefinovat jazyk fotografie ve vztahu k sochařství a malířství, a v šedesátých letech tato jeho snaha vyvrcholila vysoce filosofickými sebereflexivními obrazy často citujícími vlastní tvorbu, což ho zařadilo mezi průkopníky apropriace. Práce pochází přímo z umělcova ateliéru a byla součástí jeho výstavy Napřed uhořet v Ostravě v roce 2018. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.