Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 4 
Item
Prodáno

Adam Kašpar

Severočeská pánev

olej na plátně
2020
signováno
90 x 140 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Dosažená cena:
90 000 Kč
Suverénně provedená malba Severočeská pánev představuje sběrateli velmi ceněnou tvorbu současného českého malíře Adama Kašpara, který již od svých studentských let navazuje na bohatou tradici krajinomalby, spojenou v českém prostředí především se jménem Julia Mařáka. Nejsou to však pouze nestoři české krajinomalby, kteří mladého autora uchvátili. Jak sám tvrdí, vychází i z krajinomalby severské, britské či skotské. Ve své tvorbě se zabývá pradávným vznikem přírody a stejně tak i jejím zánikem. O to zajímavější je, že nejvíce se věnuje existenci „neživých“, anorganických přírodních materiálů, jakými jsou skály, kameny, nebo třeba v nejnovějším cyklu vesmírných objektů hvězdy. Při průzkumu hornin a skalních masivů postupuje umělec až vědecky. Většině obrazů předcházejí přípravné skici a kresby a téměř nikdy se nejedná o čistě realistický krajinný výjev. Umělec ke krajině přistupuje jako k archivu života planety Země a často pracuje s průřezy nebo kolážovitou skladbou krajinných výjevů. Obraz Severočeská pánev vznikl v plenéru v létě roku 2020 a podle autorových slov se jedná o „geopolitickou sondu industriální krajinou“. Dílo pochází přímo z ateliéru umělce. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.