Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 3 
Item
Prodáno

Karel Štědrý (✱ 1985)

Acid House Vol. 2 II

komb. tech. (akryl, pastel) na plátně
2022
signováno
120 × 80 cm
Odhad: 120 000 Kč - 160 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
150 000 Kč
Obraz Acid House Vol. 2 II představuje charakteristickou práci současného českého malíře a grafika Karla Štědrého, jehož nezaměnitelný rukopis se formoval již v době, kdy působil v umělecké skupině Obr., jež v době adorace konceptualismu nezanevřela na médium malby a naopak se ji jala zapojit do širších historických, ale i mezinárodních souvislostí. Ve svém díle se formálně odkazuje ke klasikům abstraktního umění a modernistické avantgardy. Svým způsobem reviduje reduktivní obrazovou formu a pomocí originální a svébytné barevné výstavby a obrazové kompozice upcykluje estetická východiska rané moderny, aby je mohl aplikovat pro jednadvacáté století. Obraz pochází ze stejnojmenné série, jejíž název je odvozen od hudebního stylu acid house patřícího mezi odnože house music. „Stejně tak jako je pro acid house charakteristická minimální zvuková struktura, chemické, vrstvené, postupně gradující a syrové zvuky generované syntezátory a samplery, je pro tuto sérii typická vyhrocená barevnost založená na komplementárních kontrastech. Souvislost s hudebním žánrem není nikterak nahodilá, ale pomáhá upřesnit a definovat atmosféru obrazu v jasně organizovaném geometrickém řádu“, komentuje svůj obraz umělec. Dílo pochází z autorova ateliéru. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.
Loading...