Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 48 
Item
Prodáno

Neznámý autor/Unknown artist

Ukřižování

olej na plátně
po roce 1700
nesignováno
79 x 52 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
71 000 Kč
olej na plátně, po roce 1700, nesign., 79 × 52 cm, provedena rentoaláž

Dílo vytvořené středoevropským malířem činným po roce 1700 bylo součástí sbírek Muzea umění Olomouc (inv. č. D 450) a v restituci bylo navráceno dědicům původního majitele. Je publikováno v katalogu Olomoucké obrazárny (M. Togner a kol.: Olomoucká obrazárna III, Středoevropské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, str. 220, kat. č. 165). Pravděpodobně se jedná se o dílo následovníka utrechtského malíře Gherarda della Note, jehož připsání nalezneme na rubové straně.