Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 8 
Prodáno

Paul de Vos (kopie)

Zápas kohouta s pávem

olej na dřevěné desce
druhá čtvrtina 17. století
nesignováno
48 x 64 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Dosažená cena:
84 000 Kč
olej na dřevěné desce, druhá čtvrtina 17. století, nesign., 48 × 64 cm, rám
Dílo bylo součástí sbírek Muzea umění Olomouc a v restituci roku 1993 bylo navráceno dědicům původního majitele. Malba je publikována v odborné literatuře (L. Machytka/G. Elbelová, ed.: Olomoucká obrazárna II, Nizozemské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, Olomouc, 2000, str. 150–⁠152, repro.) Na rubové straně se nalézají vypálené antverpské značky, vlastnická pečeť s aliančním erbem rodu Colleredo-Mannsfeld a Schrattenbach, dále pečeť s monogramem JCS a papírový štítek s razítkem K. K. Hauptzollamt Eger.