Push your
Artslimit!

Lot #22 
Item
Sold

LIPOVÁ ALEJ VE VŠEDOBROVICÍCH

Estimate:
Starting price: 30,000 CZK
Hammer price:
90,000 CZK

Místo plánované výsadby na podzim 2022: Kroměříž


Na jižním konci Hornomoravského úvalu se rozkládá město přezdíváné jako Hanácké Athény. Pro svůj nebývalý půvab bylo vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem ČR za rok 1997. Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada jsou od roku 1998 součástí světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Zámek dlouhá léta sloužil jako letní sídlo olomouckých arcibiskupů, barokní Podzámecká a pozdně renesanční Květná zahrada jsou pro svou historickou autenticitu příkladem unikátní krajinářské architektury.


Matečný strom: Tilia cordata P 10.2. 2014

Původ semenáče: Kamenice-Všedobrovice (u Štiřína) 


Nejstarší památná alej Kamenicka


Podél staré cesty mezi zámkem Štiřín a obcí Všedobrovice roste vůbec nejstarší lipová alej na Kamenicku. Stromy, zasazené rodem Ringhofferů už v 18. století, se klenou po obou stranách cesty, která měla původně sloužit jako hráz rybníka. Jejich kmeny v obvodu často přesahují 5 m. Poblíž najdeme mladší ringhofferovskou alej z roku 1870, nedávno doplněnou novými lipkami.