Push your
Artslimit!

Lot #17 
Item
Sold

PAMÁTNÝ DUB U TŘÍ STOLŮ

Estimate:
Starting price: 20,000 CZK
Hammer price:
100,000 CZK

Místo plánované výsadby na podzim 2022: Mníšek pod Brdy


Barokní areál Skalka rozléhající se v brdských lesích nedaleko Mníšku pod Brdy, je vzácným barokním dílem, kterému prvotní podobu vtiskl servác Engel z Engelsfluss na sklonku 17. století. Areál sestává z kostela sv. Máří Magdalény, kláštera, poustevny a křížové cesty. Místo obklopené harmonickou podbrdskou krajinou je cílem mnoha poutníků vyhledávajících překrásné vyhlídky i boží ticho a klid. V polovině 20. století areál utrpěl devastaci vlivem těžby železné rudy. Dnes je místo úspěšně po rekonstrukci, a tak na vás na tomto ostrůvku přírody opět dýchne kus historie.


Matečný strom: Quercus petraea EKO

Původ semenáče: Křivoklátsko, Tři stoly, Nový dům obora, památný strom


Kde hodovala Marie Terezie


V lesích Křivoklátska měl panství Jan z Valdštejna, který zde pořádal hony. Šlechta pak pořádala hody na třech stolech – třech tabulích pro panstvo, podle kterých se dnes jmenuje i stromořadí s památným dubem. Honu se podle pramenů zúčastnila i Marie Terezie, když jí bylo teprve šest let. Od Tří stolů s duby s listím zbarveným do citronově žluté dojdeme až k bažantnici Amálie. I tuto cestu lemují památné stromy.