Push your
Artslimit!

Lot #14 
Item
Sold

KOKOŘÍNSKÁ LÍPA

Estimate:
Starting price: 30,000 CZK
Hammer price:
100,000 CZK

Místo plánované výsadby na podzim 2022: Modrá u Velehradu


Archeologický skanzen Modrá se rozkládá přímo v lokalitě původního velkomoravského osídlení, nedaleko Velehradu, jednoho z nejdůležitějších poutních míst na našem území. Archeoskanzen je unikátní ukázkou slovanského opevněného sídliště z období Velké Moravy a vedle shlédnutí života Slovanů si na místě lze na vlastní kůži vyzkoušet dobová řemesla či si prohlédnout původní plodiny a stromy.


Matečný strom: Tilia cordata EKO

Původ semenáče: Zahrádky, park


Kudy chodíval Karel Hynek Mácha


Cestu od zámku v Zahrádkách k Novozámecké bažantnici a Žižkovu vrchu se zámkem Vítkovcem lemuje lipová alej. Stromořadí nechal v 17. století vysadit Albrecht z Valdštejna. Dnes měří dva kilometry a stále se o ni pečuje; od roku 2012 byla vyhlášena za Evropsky významnou lokalitu. Naše lípa roste právě v této aleji, v kraji rybníků a větrem obroušených skal, kterým se toulával Karel Hynek Mácha a spřádal verše svých lyrických skladeb.