Push your
Artslimit!

Lot #11 
Item
Sold

NOVODVORSKÁ LIPOVÁ ALEJ

Estimate:
Starting price: 30,000 CZK
Hammer price:
100,000 CZK

Místo plánované výsadby na podzim 2022: Nová Lhota - Velká Javořina


Novou Lhotou, nejvýše položenou obcí asi nejvýraznějšího našeho folklorního regionu Horňácko na moravsko–slovenském pomezí, prochází modrá turistická značka vedoucí na nejvyšší vrchol Bílých Karpat, Velkou Javořinu (970 m n. m.). Hora je důležitým symbolem sounáležitosti a bratrství Čechů a Slováků, kteří se tu setkávají již od dob národního obrození. Vrchol nabízí nádherné výhledy – lze dohlédnout na Malou Fatru, Beskydy, Pálavu, v zimní inverzi i na nejbližší vrcholky rakouských Alp.


Matečný strom: Tilia platyphyllos EKO

Původ semenáče: Moravský kras, Vavřinec-Nové Dvory


Nejhezčí výhled na Moravský kras


Alej nechal vysadit v první polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Časem však zpustla a teprve v roce 2010 se o její obnovu zasloužila skupina nadšenců, kteří zakryli trhliny ve stromech a s pomocí rodin z okolí vysázeli klony 600 let starých lip na místech zaniklých stromů. Myslivci pak přidali i lavičku, z níž je nejhezčí výhled na krajinu Moravského krasu. Vavřinec Velká Javořina Dnes stromořadí z Nových Dvorů ke zřícenině hradu Blansek zdobí 57 lip malolistých a nese titul Alej roku 2011. Místo navštěvují snoubenci k pořízení svatebních fotografií, děti z okolních škol i turisté mířící do blízkých jeskyní.