Push your
Artslimit!

Lot #6 
Item
Sold

LEMBERSKÁ LIPOVÁ ALEJ

Estimate:
Starting price: 30,000 CZK
Hammer price:
200,000 CZK

Místo plánované výsadby na podzim 2022: Blatnice pod sv. Antonínkem


Malebná vesnice v blízkosti severních výběžků Bílých Karpat je významným poutním místem, ležícím na trase Cyrilometodějské poutní stezky. Poutě u Sv. Antoníčka maloval slavný malíř a rodák z Horňácka, Joža Úprka. Slovácké zvyky a obyčeje, včetně podzimních krojovaných hodů či červnové pouti u kaple sv. Antonína Paduánského, se zachovaly dodnes. Barokní kapli nechal koncem 17. století vystavět kníže Hartman z Lichtenštejna.


Matečný strom: Tilia cordata EKO P 19.11.2012

Původ semenáče: Alej Lemberk - Jablonné v Podještědí


Procházka napříč historií


Krajinnou památkovou zónu Lembersko protíná přes dvě stě let staré stromořadí. Lípy lemují cestu od Bredovského letohrádku s nádhernou barokní zahradou až ke kapli sv. Zdislavy. Odtud je jen kousek ke Zdislavině studánce, Černému jezírku, starým štolám a především k dominantě zdejšího kraje, zámku Lemberk.

Dříve alejí vedla křížová cesta, která sousedila se starým ovocným sadem; místní vzpomínají, jak seděli na švestce, zatímco se kolem valily ruské tanky.