Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 164 
Item
Prodáno

Julius Mařák

Ticho v lese

olej na papíře fixovaném na plátně
80. léta 19. století
signováno
63 x 44 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Dosažená cena:
800 000 Kč

Mimořádně přitažlivá, s naprostou uměleckou jistotou a výtvarnou suverenitou provedená malba představuje ve zralém rukopisném podání oblíbený autorův výjev lesního zákoutí. Tento malíř evropského významu, učitel a vzor celé generace českých krajinářů se i na vrcholu svých tvůrčích sil a společenského uznání, v době, kdy byl jako jediný krajinář přizván k výzdobě Národního divadla, nadále zabýval intimními vhledy do lesního interiéru, které v jakési zhuštěné podobě dodnes vyprávějí o esenciálních krásách přírody. Na rozdíl od generace svých žáků dosud používal spíše zemitých barev, jimiž přesně zachycoval mechem porostlé kmeny, třepetající se listy a svěží atmosféru čerstvého větru. Dokonalá práce se světlem však navzdory používané barevné paletě propůjčovala jeho obrazům takřka impresivních kvalit. Představované dílo je právě tohoto druhu; jsou v něm zřetelné postřehy vnímavého plenéristy, živost, vibrace každého listu i minuciózní provedení prokazující autorovo naprosté zaujetí každým centimetrem čtverečním pomalovaného plátna. Celkové pojetí tohoto díla tak vytváří nesmírně příjemný divácký zážitek. Restaurováno. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.