Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 87 
Item
Prodáno

Josef Lada (1887–1957)

Svatý Jiří s drakem

kvaš na lepence
1939
signováno vpravo dole
58 × 41 cm
rámováno
Odhad: 2 000 000 Kč - 4 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Kladívková cena:
1 800 000 Kč

Tato námětově výjimečná práce pochází z roku 1939, kdy se Lada uzavřel sám do sebe, opustila jej touha prezentovat své dílo veřejnosti a ilustroval pouze čtyři knihy. Německou okupaci nesl velmi těžce, útěchu mu poskytovala jedině jeho volná tvorba, již obohatil o zvláštní atmosféru a nové prvky, které se dříve neobjevovaly. Náměty hledal ve slovanských bájích a pověstech stejně jako v pohádkách. Pro Ladu netradičně dynamický kvaš malovaný suverénní plnou linkou je založen na redukovaném, oku lahodícím koloritu a bohatých dekorativních detailech. Svatý Jiří na bílém koni, zasazený do nehostinné skalnaté scenérie, statečně zdolává běsnícího draka, zatímco v pozadí se k nebesům modlí princezna, již má zachránit. Po jejím osvobození ze spárů jedovaté bestie mu král nabídl peněžitou odměnu, kterou odvážný a skromný voják přenechal chudým. Panovník však rychle zatoužil po tom, aby jeho lid konečně mohl žít ve městě, které není sužováno strachem, a slíbil, že pokud je Jiří draka navždy zbaví, nechá se společně se svými poddanými pokřtít. Svatý Jiří se tak stal symbolem pravé křesťanské víry a patronem nejen rytířských řádů. K dílu existuje paralela věnovaná námětu svatého Martina, kterou Lada vytvořil také roku 1939 v totožném formátu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.

Loading...