Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 22 
Item
Limitace
Tato položka má 9 limitů

Zdeněk Trs (* 1985)

Lastura IV

komb. tech. (akryl,olej) na plátně
2022
signováno
40 x 120 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Aktuální cena:
260 000 Kč
Přihlaste se

komb. tech. (akryl,olej) na plátně, 2021, sign. na rubu, 40 × 120 cm

Tvorba talentovaného zástupce současné české malby Zdeňka Trse se vyznačuje nebývalou jemností a čistotou výtvarného projevu. V dílech tohoto absolventa pražské Akademie, který studoval pod vedením Zdeňka Berana, se snoubí abstraktní geometrická poloha se světlem jakožto alfou a omegou vidění. V dokonalé syntéze těchto prvků pak vznikají tajemné kontemplativní výjevy, které doslova vtahují diváka do svého nitra. Jejich zdánlivé nekonečno se stává třetím rozměrem překračujícím plošnou podstatu plátna. Dokonale ztvárněné geometrické útvary v díle Lastura IV vyvolávají v pozorovateli pocity harmonie a klidu, přestože se v obraze objevují i výrazně kontrastní situace. Elementární geometrické tvary, odkazující k stereometrickým nebo vesmírným tělesům pojednaným na monochromní šedé ploše, poutají svou schopností evokovat iluzi prostoru, díky níž se autor stal rozpoznatelným na české výtvarné scéně.