Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 13 
Item
Prodáno

Daniel Pitín (* 1977)

Podvečer

olej na plátně
2021
signováno
84 x 75  cm
Odhad: 300 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
700 000 Kč

olej na plátně, sign. na rubu, 2021, 84 × 75 cm, rám

Tvorba Daniela Pitína, umělce, kterého můžeme zařadit do mezinárodního kontextu současné malby (zejména lipské a klužské školy), je postavena po formální stránce na práci s figurativními kompozicemi a architekturou. Právě prostor je podstatnou a nedílnou složkou prolínající celou autorovou výtvarnou prací a stává se také neoddělitelnou součástí dramaturgie jeho výstav. Výjevy jsou často záměrně mnohovrstevnaté a nenabízejí divákovi jasně daný příběh, spíše ho nechávají pokládat si otázky a pokoušet se hledat odpovědi. Právě tato nejednoznačnost je dalším charakteristickým rysem umělcovy tvorby. Časová linka jeho narativních výjevů je často narušena vpády naprosto jiných, nesouvisejících scén, a tak Pitínovy obrazy často připomínají spíše práci filmového střihače, či dokonce režiséra. Plátno zaujme i po technické stránce, ve které se snoubí jemná kresebně dokonalá práce se svérázným, velmi expresivním projevem. Dílo pochází přímo z ateliéru autora.