Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 9 
Item
Prodáno

Vera Molnár (* 1924)

Sainte-Victoire Interchangeables (Orange & Blue)

sítotisk na plátně
2017
signováno
40 × 40 cm
Odhad: 250 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 140 000 Kč
Dosažená cena:
350 000 Kč

sítotisk na plátně, 2017, sign. na rubu, jednotlivá pole 40 × 40 cm

Vera Molnár, žijící od roku 1947 ve Francii, patří k prvním uměleckým osobnostem digitálního umění. Již v roce 1968 začala používat programovací jazyk jako generativní nástroj při realizaci svých obrazů a grafik, překračujících hranice vědy a umění. Motiv Sainte-Victoire se opakovaně vyskytuje v jejích kresbách, kolážích, malbách a sítotiscích. V představovaném díle můžeme spatřovat jak poctu Cézannovi, tak i podobnost s Gaussovou křivkou; zobrazená hora odkazuje k přirozené neuspořádanosti, klíčovému konceptu v umění Very Molnár spolu s počítačově generovanou algoritmickou náhodou, strukturami a tvůrčí svobodou. V letech 1959–1968 pracovala metodou „machine imaginaire“, kde v systému variabilní kombinatoriky nacházela přístup, který je analogický k pozdějším digitálním dílům. V roce 1968 pak dostala příležitost vyměnit svůj imaginární počítač za skutečný. Pravděpodobnosti algoritmické náhody dosažené pomocí počítače využívá pro generování spontánních obrazů. Nezasahuje do procesu tvorby, překonává kulturní vlivy a nachází neobvyklé kombinace forem, které dosud nevytvořil člověk ani příroda. Smysl seriality v jejích dílech spočívá v možnosti průběžného porovnávání a analýzy jednotlivých obrazů a v možné vizualizaci probíhajícího proměnlivého procesu. Jak sama říká: „Otázkou je, když tyto útvary položíme vedle sebe, najdeme tu a tam nějakou zásadní změnu, nějakou zvláštní vizuální situaci, kterou lze nazvat uměním?“