Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 7 
Item
Prodáno

Dóra Maurer (* 1937)

Penguin Variations

mastný pastel na papíře
2021
signováno
50 × 40 cm
Odhad: 110 000 Kč - 190 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Dosažená cena:
240 000 Kč

mastný pastel na papíře, 2021, sign. PD, 50 × 40 cm, rám, pasparta, zaskl.

Pozorování pohybu a přemisťování je ústřední myšlenkou, kolem které Dóra Maurer organizuje svou tvorbu napříč všemi médii. Záměr studovat a vizualizovat tyto procesy je přítomen v jejích tiscích pořizovaných od 60. let, ve fotografiích a experimentálních filmech ze 70. let, stejně jako v malbách z poslední doby. Rozvíjením principů stanovených v sérii Displacements and Quasi Images v 70. letech se umělecká praxe Dóry Maurer od 80. let stále více posouvala k malbě; v té době vytvořila systém různých barevných mřížek, které pak postupně přemisťovala do výsledných rovinných geometrických struktur. Později podobné rastrové linie využila i u svých tvarových obrazů, kdy linie rastru známé z předchozích prací zakřivila a plochy vyplnila různými barvami, čímž se překrývající, zdánlivě nehmotná a průhledná, ale ve skutečnosti neprůhledná barevná pole stala ústředním motivem jejích děl. Její kresby s názvem Penguin Variations (2021) lze nahlížet jako skici k sérii IXEK 7-1 (nyní ve sbírce Muzea výtvarného umění – Maďarské národní galerie), ve které ožívají barvy: červené, modré a žluté plochy, které vytvářejí iluzi poloprůhledných filmů, se protínají, splývají a prolínají. V důsledku jejich interakcí vznikají vrstvy přechodových barev a dojem objemu a hloubky, konstrukce obrazové roviny, která má iluzi prostorovosti. Současně analytická a i smyslová umělecká díla Dóry Maurer tak zpochybňují lidské vnímání a realitu prostřednictvím řeči barev a forem.