Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 2 
Item
Limitace
Tato položka má 1 limit

Gregor Hildebrandt (* 1974)

Das habe ich auch getan (12305te)

komb. tech. (magnetické pásky z audiokazet, lepicí páska, akryl) na plátně
2021
nesignováno
49 × 74 cm
Odhad: 200 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 185 000 Kč
Aktuální cena:
185 000 Kč
Přihlaste se

komb. tech. (magnetické pásky z audiokazet, lepicí páska, akryl) na plátně, 2021, 49 × 74 cm

Experimentální tvorba Gregora Hildebrandta právem v evropském prostředí získává čím dál více pozornosti. Tento pozoruhodný berlínský umělec již více než 20 let pracuje s analogovými nosiči zvuku, z nichž dává vzniknout obrazům, sochám a instalacím. Inspiraci hledá v postindustriální kultuře a éře konzumerismu, ale i v architektuře, literatuře, filmu či hudbě. Formálně lze v jeho díle nalézt vlivy minimalismu a abstraktního expresionismu, které však zpracovává po svém. Velmi působivý obraz Das habe ich auch getan (12305te) rovněž nese evidentní poselství zmíněných uměleckých proudů, jeho forma je však posouvá dál a dodává jim nový, současný náboj. Máme tak před sebou nesmírně atraktivní dílo umělce, který se nebojí po svém přetvořit i celý výstavní prostor a diváka tak zcela pohltit ve svém světě.