Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 148 
Item
Neprodáno

Běla Kolářová

Velký obrtlík

asambláž na desce
1983
signováno
74 x 57 cm
Odhad: 1 000 000 Kč - 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena:
700 000 Kč
Vynikající asambláž opět představuje tvorbu jedné z nejzajímavějších českých umělkyň druhé poloviny 20. století. Tvorba Běly Kolářové zůstala po většinu jejího života ve stínu jejího muže Jiřího Koláře. Sama ovšem bez ustání pracovala na hledání vlastního výtvarného výrazu. Nejprve se pro ni stala nosným médiem fotografie, ve které pro ni byl ale zásadní spíše proces vyvolávání, a skrze osvětlování různých předmětů dosahovala velmi originálních experimentálních výsledků. Polovina 60. let je pro Kolářovou důležitým mezníkem, protože již podruhé fotografii zavrhla a vstoupila do nové fáze práce s reliéfními asamblážemi. Využívala k tomu nejrůznější předměty denního užití, které jí nabízelo zázemí domova. Proto bývají někdy její díla chápána jako zhmotnění ženského umění – své asambláže často skládala z galanterních patentek, spínacích špendlíků, vypáraných nití či úlomků žiletek a kancelářských svorek. Některé materiály využívala v celých cyklech svých prací, ukazujících šířku škály možností jejich seskládání a výsledného působení. Práce skvěle demonstruje její důraz na napětí mezi abstraktním řádem a konkrétním předmětem v jeho seriálním využití. Dílo bylo prezentováno na výstavě Experiment, řád, důvěrnost: ženské rastry Běly Kolářové (Muzeum umění Olomouc, 2006) a reprodukováno v katalogu k této výstavě (kat. č. 107, str. 107). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. M. Klimešovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.