Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 136 
Item
Neprodáno

Armand Guillaumin

Krajina Ile-de-France

olej na plátně
kolem roku 1885
signováno
65 x 81 cm
Odhad: 1 500 000 Kč - 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena:
900 000 Kč
Předkládané plátno představuje po všech stránkách typickou práci malíře, jenž se sice narodil do skromných pařížských poměrů, ovšem díky talentu a píli již ve svých dvaceti letech nastoupil do Académie Suisse, kde se také seznámil mj. s Paulem Cézannem a Camillem Pissarrem, s nimiž ho spojilo celoživotní přátelství. Vzájemně se také ovlivňovali – Cézanne dokonce svůj vůbec první lept vytvořil inspirován Guillauminovými obrazy. Guillaumin navíc vystavoval roku 1863 na prvním Salonu odmítnutých a účastnil se také šesti z osmi impresionistických výstav. Portfolio jeho námětů obsahovalo nejen dobově oblíbené městské záběry hlavně z rychle rostoucí Paříže, ale i spontánní kompozice z francouzského venkova, kde přírodu, louky, řeky, stromy i květiny zvěčňoval ve chvějivé atmosféře, a to zcela spontánním způsobem s volným vztahem ke skutečnosti, světlu, barevné škále i vžitým akademickým poučkám o konstrukci prostoru. Představovaný obraz nese přesně tutéž svobodu – charakterizují ho široké a živé tahy zralého impresionistického, až postimpresionistického stylu, jímž mimořádně efektně zachytil určitou vnitřní dynamiku výjevu, jenž na první pohled vzhledem ke zvolenému námětu působí velmi poklidně. Zde se projevuje další z autorových blízkých přátelství, a to s Vincentem van Goghem. Toto plátno tak kromě nesporných estetických kvalit přináší i velmi intenzivní zážitek z malby samé a dotek s uměním vpravdě světových parametrů. Přiložen certifikát o zařazení tohoto plátna do druhého svazku soupisu autorova díla Catalogue Raisonné Armand Guillaumin, který aktuálně připravuje Comité Guillaumin (S. Chardeau-Botteri, D. Fabiani, J. de la Béraudière). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.