Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 133 
Item
Neprodáno

Stanislas Lépine (1835–1892)

Pastviny kolem Caen

olej na plátně
70. – 80. léta 19. století
signováno
34 × 45 cm
Odhad: 500 000 Kč - 700 000 Kč
Vyvolávací cena:
300 000 Kč
Stanislas Lépine, nestor francouzských impresionistů, pocházel z Normandie, kam se vracel každé léto, aby zde prostřednictvím barev a plátna oslavoval krásy onoho sluncem zalitého kraje. Tomuto konkrétnímu výjevu dominuje krajina, která je však doplněna pasačkou v samém středu kompozice, kolem níž se pase menší stádo krav. Ty jsou zachyceny lehce a svižně několika tahy štětce, přesto s vtipem a smyslem pro detail, neseným především ležící kravou zcela v popředí, která se zájmem hledí přímo na malíře tvořícího v plenéru. Podstatným, na první pohled však snadno přehlédnutelným momentem je i úzký pruh modré na horizontu, který, ve shodě s názvem obrazu, lokalizuje výjev do blízkosti mořského pobřeží. Živý a svižný rukopis společně se zářivě živou a prosvětlenou paletou letního dne v sobě spojují více podstatných zdrojů – jedním z nich je nepochybně dobově silné impresionistické hnutí, ale i hlubší inspirace s kořeny v malbě barbizonských mistrů, v prvé řadě Camilla Corota. Autenticitu i sběratelskou přitažlivost díla potvrzuje nejen jeho zařazení do soupisu autorova díla (R. Schmit / M. Schmit: Stanislas Lépine, Catalogue raisonné de l'oeuvrepeint, 1835–1892, Paříž, 1993, str. 143, č. 326), ale i jeho provenience ve sbírkách manželů Roberta a Nadine Schmitových; Robert Schmit byl specialistou na malbu 19. a 20. století a se svou ženou budoval od šedesátých let 19. století sbírku, v níž byla zastoupena kupř. díla Eugèna Boudina, Gustava Courbeta, Augusta Renoira, Jacquese Villona a řady dalších, mezi nimi právě i Stanislase Lépina. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.
Loading...