Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 20 
Item
Neprodáno

Jan Kotík

Tabule

olej na plátně
1966
nesignováno
150 x 110 cm
Odhad: 450 000 Kč - 650 000 Kč
Vyvolávací cena:
370 000 Kč
olej na plátně, 1966, nesign., 150 × 110 cm
Práce původně pochází z francouzské sbírky a byla vystavena v Galerii Moderna (Umění 20. století, 25. 5. – 14. 6. 2020), jak napovídá razítko na zadní straně slepého rámu. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického. Při konzultacích posouzeno Ing. arch. M. Kotíkem, autorovým synem.