Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 9 
Item
Prodáno

KŘEMELÁK ZE SPÁLENÉHO POŘÍČÍ

Odhad:
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Dosažená cena:
350 000 Kč

Místo plánované výsadby na podzim 2022: Žlutý kopec, Brno


Žlutý kopec patří k nejjižnějším výběžkům Českého masívu na území Brna, pod nímž se k jihu otevírá pohled přes Staré Brno do údolí Svratky a dál do Panonské nížiny. Nejznámějším krajinným prvkem v této chráněné lokalitě je rozsáhlý skalní výchoz pestrobarevných křemitých slepenců devonského stáří (prvohory), zvaný „Helgoland“. Na příjemný zelený ostrůvek Žlutého kopce navazuje areál Masarykova onkologického ústavu – nejstaršího zdravotnického zařízení v ČR zabývajícího se radioterapií. Pod travnatou plochou kopce byly vybudovány historické vodojemy z 19. století připomínající podzemní katedrálu.


Matečný strom: Quercus robur EKO

Původ semenáče: Spálené Poříčí


V souladu s přírodou


Křemelák neboli dub letní ze Spáleného Poříčí místním obyvatelům připomíná sílu přírody a její schopnost neustále se obnovovat, čistit a ožívat. Roste totiž nedaleko třetí nejstarší kořenové čistírny v republice. Tyto malé umělé mokřady jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, protože nepotřebují dodávat elektřinu, ale přímo zvyšují biodiverzitu a zlepšují stabilitu krajiny.