Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 51 
Item
Prodáno

Josef Liesler

Zátiší v krajině

olej na dřevěné desce
1980
signováno
57 x 47 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Dosažená cena:
280 000 Kč
Snově laděné dílo Zátiší v krajině všestranně nadaného umělce Josefa Lieslera, který se kromě volné malby věnoval i grafice, známkové tvorbě, plakátu či ilustraci, představuje charakteristickou polohu jeho tvorby vyvěrající ze snového podvědomí, ke konci však racionalizovanou v podobě symbolistně velice výmluvných obrazů. Umělcův kulturní zájem široce přesahoval pouhé výtvarno. S velkým zapálením a více či méně aktivně se věnoval i divadlu, hudbě a literatuře. Se stejnou vervou, s jakou se chápal štětce, chápal se i psaného slova, a jeho literární přínos – zejména pak v podobě fejetonů, esejů, osobních konfesí a básní – zdaleka nezůstal jen věcí privátního charakteru. Snová krajina a podivuhodné zátiší vejce na vrcholku ozdobeného čímsi, co připomíná kohoutí hřebínek a vole, jsou tak důkazem nesmírně inspirující mysli, jež dokázala vizualizovat nepředstavitelné podhoubí lidské kultury a myšlení, a vytvořila tak vlastní symbolicky-vizuální jazyk. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým.