Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 7 
Neprodáno

Claes Pieterszoon Nicolaes Berchem (kopie)

Krajina s jezdcem a pastýřkou u brodu

olej na plátně
druhá polovina 17. století
nesignováno
22 x 29 cm
Odhad: 50 000 Kč - 70 000 Kč
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
olej na plátně, druhá polovina 17. století, nesign., 22 × 29 cm, rám
Dílo bylo součástí sbírek Muzea umění Olomouc a v restituci roku 1993 bylo navráceno dědicům původního majitele. Malba je publikována v odborné literatuře (L. Machytka/G. Elbelová, ed.: Olomoucká obrazárna. II, Nizozemské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, Olomouc, 2000, str. 26, repro.).